KUR-satsningen fortsätter 2017!

KUR-utbildningar vänder sig till anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och vården.  Syftet är att öka samverkan och kunskapen om rehabilitering av personer inom det samlade ansvarsområdet.